| 
 Badhoevedorp
 1171 CZ
Snelliuslaan 35,
Dorpshuis Badhoevedorp, 

zoeken op naam kunstenaar

titel_poster

DOELSTELLINGEN


Artikel 2 van de Stichtingsakte luidt: “De stichting heeft ten doel: het in stand houden en (doen) exploiteren, inrichten en onderhouden van een expositieruimte in Badhoevedorp waarin vrije tijds- en beroepskunstenaars hun werk aan het publiek tonen, en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt”.

Stichting Kunst 2001 beoogt in de eerste plaats aankomende en gevestigde professionele kunstenaars een aantrekkelijke expositieruimte te bieden, opdat zij hun werk tegen zo laag mogelijke kosten aan het publiek kunnen tonen. Kunst 2001 beoogt daarbij een zo breed mogelijk scala aan hedendaagse beeldende kunst te laten zien. Bij de keuze van de exposanten staat de kwaliteit van het werk voorop.

Op deze manier organiseert Galerie Kunst 2001 gratis toegankelijke exposities voor de bewoners van Haarlemmermeer en omstreken en Badhoevedorp in het bijzonder. Het bestuur stelt zich eveneens ten doel om de belangstelling voor hedendaagse beeldende kunst te bevorderen door verschillende activiteiten, onder andere door het initiëren van lezingen, educatieve evenementen en workshops. Speerpunt is het kweken van belangstelling en aandacht voor kunst bij kinderen en jeugd.