| 
 Badhoevedorp
 1171 CZ
Snelliuslaan 35,
Dorpshuis Badhoevedorp, 

zoeken op naam kunstenaar

titel_poster

PRIVACYBELEID


Privacy beleid Stichting Kunst 2001

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Dat betekent dat wij
  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
     

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt altijd bij de Galerie opvragen (info@galeriekunst2001.nl) welke gegevens wij van u hebben opgeslagen. U heeft het recht deze gegevens aan te passen of deze te laten verwijderen.

Interessante post uit de kunstwereld

Wij ontvangen regelmatig post uit de kunstwereld die interessant voor u kan zijn. Wij sturen, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail deze post naar u door. Bij iedere post langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in deze post.

Verstrekking aan derden

De gegevens die wij van u krijgen, verstrekken wij niet aan derden, tenzij u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.