ANBI informatie


M.i.v. 1 januari 2015 is Stichting Kunst 2001 door de Belastingdienst aangewezen als "Culturele ANBI" (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat uw gift onder voorwaarden aftrekbaar is voor de belasting.

Voor u als particulier mag u 1,25 maal het bedrag van uw gift aftrekken bij uw aangifte IB.
Bent u als ondernemer vennootschapsbelasting verschuldigd dan mag u 1,5 maal het bedrag van uw gift aftrekken bij uw aangifte Vpb.
 

ANBI GEGEVENS:

naam: Stichting Kunst 2001 (ook bekend als "Galerie Kunst 2001")
fiscaal nummer (RSIN): 816782908
adresinformatie: zie rubriek "contact"
doelstellingen: zie rubriek "doelstellingen"
beleidsplan: zie Jaarverslag 2017 (hoofdstuk 7 Beleidsvoornemens (blz. 28 t/m 30))
naam/functie bestuurders: zie rubriek "organisatie" paragraaf Bestuur
beloningsbeleid: zie rubriek "organisatie" paragraaf Belonings- en vergoedingenbeleid
verslag activiteiten: zie Jaarverslag 2017 (de hoofdstukken 3, 4, en 5 (blz. 8 t/m 26))
financiële verantwoording: zie Jaarverslag 2017 (de Financiële bijlagen (blz. 33 e.v.) en de toelichting daarop in hoofdstuk 8 (blz. 31 en 32))

Eerdere jaarverslagen kunt u vinden in de rubriek "Jaarverslagen".
© Galerie Kunst 2001
bezoekers: 465816