| 
 Badhoevedorp
 1171 CZ
Snelliuslaan 35,
Dorpshuis Badhoevedorp, 

zoeken op naam kunstenaar

titel_poster

ORGANISATIE

 


ORGANISATIESTRUCTUUR

Stichting Kunst 2001 bestaat uit een grote groep vrijwilligers die tezamen invulling geeft aan de doelstelling van de Stichting. De Stichting staat onder leiding van een vierhoofdig bestuur.
 

BESTUUR

Ook de bestuursleden zijn vrijwilligers en deze houden zich bezig met de algemene beleidszaken en een aantal meer specifieke taken.

Het bestuur bestaat thans uit:

  • mevr. I.E. (Ingrid) Vuijk-Henkemans (voorzitter)
  • dhr. A.M. (Ton) van Rooijen (vicevoorzitter/secretaris)
  • dhr. R. (Ron) de Lugt (penningmeester)
  • vacature
 

TENTOONSTELLINGSCOMMISSIE

Deze commissie oriënteert zich binnen de kunstwereld en selecteert kunstenaars die in principe in aanmerking komen om in onze galerie te exposeren. De leden van deze commissie geven suggesties of krijgen op diverse manieren aanbevelingen om werk van potentiële exposanten te gaan beoordelen. Via de website van de kunstenaar en bezoek aan exposities, wordt een eerste indruk van het werk verkregen. Bij selectie wordt potentiële kandidaten soms meer informatiemateriaal gevraagd om een gefundeerde beoordeling door de diverse leden van de commissie mogelijk te maken.

Door het grote aanbod van kunstenaars en kunstvormen is op deze manier in de loop der jaren een lijst van potentiële kunstenaars samengesteld waaruit de definitieve agenda wordt bepaald. Correspondentie met de kunstenaar wordt gevoerd door de secretaris.
 

MEDEWERKERS

De taken van de medewerkers zijn o.a. het in overleg met de kunstenaars maken van affiches/uitnodigingen en de verzending/verspreiding ervan, de inrichting van de expositie, het verzorgen van de PR voorafgaande aan en tijdens een expositie, het maken van het rooster voor de gastvrouwen en gastheren, het maken van de evaluatierapporten voor de exposanten, de inrichting van de exposities, contacten met pers en overige media, de financiële administratie, het onderhoud van de galerie en het onderhouden van contacten met scholen. Ook het actueel houden van de website, het redigeren van teksten gebeurt door eigen vrijwilligers.

De meeste medewerkers en bestuursleden zijn als gastvrouw/-heer eveneens 1 dagdeel per maand in de galerie en zijn doorgaans aanwezig of assisteren bij de vernissages.
 

GASTVROUWEN EN GASTHEREN

De groep gastvrouwen en gastheren bestaat uit ongeveer 30 personen. Ook bij de vernissages bieden zij een helpende hand.

De meeste vrijwilligers van Kunst 2001 zijn afkomstig uit Badhoevedorp, daarnaast uit de hele Haarlemmermeer, Amstelveen, Ouderkerk en Amsterdam. Zij delen een passie voor kunst, sommigen zijn amateur-kunstenaar of zijn/waren beroepsmatig werkzaam in de kunstsector.


BELONINGS- EN VERGOEDINGENBELEID

Stichting Kunst 2001 heeft geen personeel. Zowel de bestuursleden als alle overige medewerkers zijn vrijwilligers.
Geen van de vrijwilligers krijgt enigerlei vergoeding voor hun inspanningen voor de Stichting / Galerie.

Uitsluitend werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van de Stichting / Galerie worden soms vergoed. Voorbeelden zijn: kantoorbehoeften, porti, benodigdheden voor vernissages.